Vil etablere døgnåpen vaskehall

I fjor åpnet Uno-X en ny pumpestasjon i Fauske. Nå vil de etablere døgnåpen vaskehall.

Uno-X er en kjede av selvbetjente bensinstasjoner i Danmark og i Norge. Kjeden består av i overkant av 175 stasjoner i Norge.

Stasjonen i Fauske ligger ved Rema 1000 i Sjøgata.

Mer vanlig

På vegne av Uno-X Norge søker Siv Ing Braathen-Sømme om oppføring av en ny ubetjent bilvaskehall like ved.

- Det blir mer og mer vanlig å etablere bilvaskehaller slike steder der det foregår handel, næring og industri. I tillegg er nærhet til vei, forretninger og butikker viktige forutsetning for et tilstrekkelig kundegrunnlag, heter det i dispensasjonssøknaden fra selskapet.

Uno-X sine vaskeanlegg skal ifølge søknaden oppnå "Svanemerket" gjennom å oppfylle strenge krav til vannforbruk, forurensing fra avløpsvannet og krav til kjemikalier.

Illustrasjonsbilde av vaskehall

Døgnåpent

- Eget vannrenseanlegg vil bli installert for å resirkulere vaskevannet og minimere bruken av nytt vann, påpekes det.

Foreløpig er det, ifølge selskapet, kun noen få bilvaskeanlegg i Norge som er kategorisert som "Svanemerket".

- Det forventes at Norge tar betydelige steg hva angår fokus på bilvask og miljø. Andelen hjemmevasker er i dag omfattende og det er bred enighet om at dette ikke er et fullverdig, miljøvennlig alternativ.

- Samlet sett mener vi at hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.

Vaskehallen er et normalt isolert bygg med porter. Portene vil alltid være lukket samtidig som vask og tørk pågår. Vaskehallen vil være døgnåpen.

Uno-X er en del av Reitangruppen som Rema også tilhører.