Oppgjør

Illustrasjonsbislde av oppgjør av penger mellom to personerSelv om trenden er direkte oppgjør mellom partene, er det finansinstitusjoner som forlanger at det benyttes oppgjørsansvarlig.

Dette er mest vanlig ved rene eiendoms-transaksjoner. Vi tilbyr derfor dette som et eget produkt, med Anne May Garnvik hos Angell Advokatfirma som oppgjørsansvarlig.